Partnerka vydělává více než já

žena a panízeŽijeme v době, kdy jsme se (alespoň v těch vyspělých zemích) dočkali zrovnoprávnění žen a mužů. Je to z historického i lidského hlediska veliký úspěch.  Lidé by si totiž měli být rovni, a to bez rozdílu. I když si dnešní feministky stále na něco stěžují, musíme přece uznat, že u nás nejsou ženy nijak diskriminovány, nebo že mají jiná, tedy menší práva, než muži. Buďme k sobě upřímní… Ženám v ČR se opravdu nevede špatně.

Cítí se jako bohyně

O čemž svědčí i další fenomén této doby, který se zrovnoprávněním mužů a žen úzce souvisí. A to je ekonomická síla žen. Přesto, že se neustále tvrdí, že ženy vydělávají méně, než muži a to za stejný obsah práce či stejné pozice…  Toto je nejspíše velice individuální, každá firma či společnost si to asi reguluje podle svého. Ovšem dnes už existují i ženy, které opravdu vydělávají více, než muži. Nedejbůh více, než jejich vlastní partneři. Případů, kdy žena přináší do společné domácnosti více peněz, rapidně narůstá. Ženy jsou opravdu v některých partnerstvích ekonomicky silnější než muži, což je pochopitelně pro většinu mužů velký problém. Dle obecného vnímání bylo doménou mužů, vytvářet finanční jistoty, ekonomicky silný a stabilní pilíř, o který se celá jeho rodina mohla opírat. Muži cítí, že toto je jejich morální a genderová povinnost. Ale co teď, když má žena větší výplaty? Muž se cítí jako kastrovaný, žena je pochopitelně na koni. Mnohdy začne zvažovat, jestli toho muže vlastně potřebuje (kromě sexu samozřejmě).  Muž se cítí méněcenný, nepotřebný  a žena naopak silnější, nezávislá, lepší… A to svému partnerovi, mnohdy i nevědomě, dává jasně najevo.  No a problém je na světě…
* ...svým způsobem,je to proti přirozenosti,ale ve hře je mužská a ženská ješitnost...Reagovat